KORAD IPO3 KKL1a Trönderjyckens Vando
född 2016-09-30, HD A ED UA
e IPO3 Max vom Team Arlett
u SUCH KORAD BSL1 IPO3 LP1 TJH(PTRH) LKL SPH UHP KKL
Trönderjyckens Milou
Index ED 103, HD 111
Vando är utbildad av Klaus och Nicole Meyer
IPO1 A98 B94 C95
IPO2 A85 B90 C93
IPO3 A91 B84 C90
Avelskorad i Springhirsch, Tyskland

Trönderjyckens Vando